Voor wie?

Het boek is geschikt voor groep 7 en 8 op de basisschool. De lesmethode is zeer geschikt voor klassikaal onderwijs. Je hoeft geen voorkennis van programmeren of Scratch te hebben. Daardoor kan iedereen mee doen en hoeft de juf of meester geen koudwatervrees te hebben. Alles wordt stap voor stap uitgelegd.

Kun je dan zomaar aan de slag?

Dat hangt er van af. Vergis je niet: voor veel scholen is programmeren een nieuw onderwerp. POprogrammeren kan jouw school helpen bij het implementeren van programmeren binnen het onderwijs. Op die manier wordt kennis en kunde verankerd en blijft kennis op school. Wij verzorgen lessen voor groep 7/8 maar ook aan, een deel van, het docententeam. Zie: Diensten. Wij willen dat een school op eigen benen leert te staan. Wij streven er naar dat overdracht van programmeerkennis uiteindelijk zelfstandig door leerkrachten kan worden uitgevoerd! Anders blijf je als school externe bureaus inhuren of anderszins geld uitgeven.

 

Als jouw school een leerkracht in dienst heeft met IT-kennis, feeling met programmeren en/of techniek, dan kan hij of zij het wellicht af met alléen de lesmethode. Programmeer input in de vorm van didactiek en kennisoverdracht van POprogrammeren blijft in dat geval achterwege. Dat scheelt in de kosten. 


21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl