Diensten

Wij vinden het belangrijk dat scholen érgens beginnen, dat ze een start maken. Een belangrijke tip daarbij is steeds: begin 'klein', dat maakt dát je begint. Maar dat maakt ook dat je later nog van strategie kunt wijzigen of dat je plannen bijstelt. Houd het doel klein, dan boek je succes. Beter een klein doel wel behaald, dan een groot doel niet gehaald. 

Wij bieden de diensten: Informeren &  Oriënteren, Programmeren met Scratch, Train de trainer (met Scratch). Hierbij staat de wens van de school voorop! De diensten van POprogrammeren worden allen uitgevoerd door mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. 

Informeren, oriënteren

Programmeren is vrij nieuw in het PO. Logisch dus dat je als school je objectief wilt laten informeren. POprogrammeren doet dat. 

Er kan een gastles 'Informeren & Oriënteren' worden gegeven voor het docententeam of schoolbestuur. Wellicht als onderdeel van een studiedag?! Omdat iedere school uniek is, kan aan iedere wens worden voldaan. Aan bod komt:

- Wat is programmeren, wat leer je er van? 

- Welke link is er tussen programmeren en vaardigheden als: conceptueel denken, samenwerken, creativiteit en probleem oplossen?

- Wat zijn de beperkingen (want die zijn er ook!)

- Welke (type) programmeertalen zijn er? Welke zijn daarvan interessant voor jouw school?

 

Een aantal voorbeelden van programmeertalen komt aan bod, inzetbaar van groep 3/4 (!)tot 8. Je ziet als school wat programmeren inhoudt.

 

Na deze introductie ben je in staat als school(bestuur) om de keus te maken welke weg je inslaat.

Programmeren bovenbouw

Programmeren, en breder: 21st century skills,  is op zeer veel manieren in te vullen. Veel programmeertalen zijn online (deels gratis) beschikbaar. Er bestaat software waarmee je kunt: 

- 3d tekenen, 3d figuren bouwen

- (stop motion) filmpjes maken

- muziek maken met bananen (echt waar!)

- robots maken, zoals lego-we-do

En nóg veel meer.

 

Wij kiezen bewust voor programmeertaal Scratch, zeg maar de technisch lego onder de programmeertalen. Eenvoudig om in te stappen, eenvoudig om verdiepende stappen mee te nemen (differentiatie!). En een uitstekende taal om aan te sluiten bij Leerlijn Programmeren. Wij verzorgen programmeerlessen, aansluitend bij het boek voor de groepen 7/8. 

Train de trainer

Binnen een school of schoolbestuur kun je er voor kiezen om, een deel van, het onderwijsteam te laten scholen om Scratch lessen te laten  verzorgen aan groep 7/8. Daarbij wordt een aantal Scratch lessen uitgelegd op groep 7/8 niveau. De nadruk ligt op het hóe en waaróm. Je krijgt zicht op de basis van programmeren en wat er 'achter de schermen speelt'. Welke

algoritmes worden gebruikt, welke vaardigheid wordt er nu geleerd bij welk programmeer-principe, wat is mogelijk met programmeren en wat niet? Ook hier wordt de link naar de Leerlijn Programmeren gelegd.

Zodoende ben je als school toegerust om lessen te geven en wellicht zelf te ontwerpen! Op deze manier kan een school zelfstandig verder functioneren op programmeergebied!


21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl