Wellicht ook interessant..

Prachtig verhaal gister over middelbare school Metis Montessori in Amsterdam Oost waar oa aan coderen wordt gedaan.

https://www.parool.nl/ps/opeens-wil-iedereen-naar-het-metis-montessori-lyceum~ba398ac6/ 

In de programmeerlessen die ik verzorg in het Primair Onderwijs wijs ik tijdens de laatste bijeenkomst altijd op deze school. Hakan Akkas  heeft mij indertijd een rondleiding gegeven. Ik was toen al onder de indruk! 

 

Kinderen zouden moeten leren programmeren. Dat vinden steeds meer onderwijskundigen. Ouders zien daar misschien nog niet het nut van in; zij zijn opgevoed met de gedachte dat alleen rekenen, taal en lezen en schrijven belangrijk is. Dat terwijl programmeren juist zo belangrijk is. Waarom zou ieder kind moeten leren programmeren? Lees het hele artikel:

 

https://digischool.nl/featured/de-waarde-van-het-leren-programmeren/


Onderzoek naar programmeren in het PO. Dit artikel/onderzoek is echt een aanrader!

 

https://ixperium.nl/wp-content/uploads/2019/02/19001-Brochure-Leren-programmeren-in-basisonderwijs_def.pdf"...  Bij programmeeronderwijs zetten leerlingen allerlei vaardigheden in die te maken hebben met problemen oplossen"

".. problemen in kleine stukjes opdelen, logisch denken en als-dan-redeneringen gebruiken.. Onderwijsinstellingen besteden er weinig aandacht aan. Het is het vaak hapsnap. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld een aantal programmeerlessen - vaak in het kader van een themaperiode - maar daarna is het weer gedaan met het programmeren. En dat is jammer ...

 

Een artikel naar ons hartProgrammeren. Maar nu met Lego.

Wat een leuke site, goede initiatieven!21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl