Cases

 

 

 

 

Cursist

Programmeren is echt 'in stapjes denken'. Ik had geen beeld bij hoe programmeren er klassikaal uit ziet. In onze workshop wordt eerst een unplugged opdracht uitgevoerd: met een mens als robot bekertjes stapelen volgens een algoritme. Heel beeldend! Deze denkwijze komt later goed van pas bij Scratch. De lesmethode sluit hier goed op aan. 


 

 

 

 

Juf Maaike:

Leerlingen leren de basis van programmeren door verschillende spellen te ontwerpen aan de hand van een duidelijk stappenplan. Er wordt ook aandacht besteed aan de kennis die nodig is om programmeren beter te begrijpen: de uitleg van een assenstelsel en coördinaten. En: hoe beweegt een figuur in het spel. Veel leerlingen zijn zo enthousiast dat zij thuis verder hebben gewerkt aan hun eigen spel. Het lesprogramma is een mooie manier om 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen en digitale geletterdheid te bevorderen.

 

Juf Charlotte:

De  29 leerlingen in mijn klas zijn enthousiast over het werken met Scratch. Na twee lessen kreeg ik al  spellen te zien van mijn leerlingen die ze thuis zelf met Scratch hadden gemaakt. Dat ze zelf een spel konden verzinnen en maken, dat vinden ze geweldig. Ze mogen het laten zien op het digibord en het spel demonstreren! De maker ging het script uitleggen aan de groep waardoor weer een leuke uitwisseling ontstond. Dat is onderwijs!!  


Een aantal kinderen van de A.Bekemaschool en Grote Beer heeft voor programmeren gekozen als  naschoolse activiteit. In 8 lessen maken zij echt stappen. Vandaag (les 4) 'variabelen' behandeld. Dat vergt veel input, veel sturing  vanuit de lesgevende. Veel oefenen zorgt voor begrip bij dit abstracte onderwerp. 


 

 

 

 

 

 Leerkrachten van Ronduit Onderwijs aan de slag in hun 'makers zone'. De verschillende werkmethodes zijn inspirerend, leerzaam en constructief.  

De leercurve is enorm. "Kan de komende bijeenkomst vak integratie op het programma komen?". Afgesproken wordt dat er verschillende rekenonderwerpen aan bod zullen komen. Programmeren is geen doel an sich, maar een middel.

 

 

 

 

 Groepen 7A en 7B zijn gestart met programmeren. "Meester.. nu weet ik hoe een stoplicht werkt!"  

Scratch 3.0 is verkend door de leerlingen. Het maken van een spel waarbij kinderen de cursorbesturing programmeren geeft hen niet alleen veel inzicht, maar ook veel voldoening

 

 

 

 

 

 De groepen 6 en 7 hebben hun eerste schreden gezet op programmeergebied. Ook in groep 6 gaat dat goed, mits leerlingen goed lezen én goed stap voor stap werken. Je merkt dat dit echt twee belangrijke voorwaarden zijn. 

Leukst gehoorde opmerking tijdens klassikale instructie "Meester... ik heb gister een robot in elkaar gezet met een schroevendraaier! En met mijn vader.."

 


 

Leerkrachten stichting STOPOZ over workshop Programmeren:

 

"Op deze manier programmeren lijkt mij een goede aanvulling op het huidige onderwijs".

"Praktische workshop, duidelijk stappenplan, goede algemene informatie over programmeren"

Het onderwerp spreekt kinderen waarschijnlijk enorm aan"

Wat opvalt: kinderen 'doen gewoon', waar leerkrachten nog wel eens koudwatervrees hebben. Aan de andere kant: leerkrachten lezen aandachtiger waardoor ze alsnog sneller progressie maken dan leerlingen!

 


 

 

 

 

Juf Minke:

"De afgelopen 2 weken hebben wij een techniek georganiseerd op school. POprogrammeren heeft 3 lessen Micro:bit verzorgd. Software in een speelgoedambulance, in stoplichten in de stad..? Onze leerlingen waren verrast. Conrad leverde alle Micro:bits. Daarmee simuleerden de leerlingen een crashtest: hoeveel g-kracht komt er bij een botsing van een speelgoedautootje kijken?  Erg interessant en praktisch door leerlingen in te zetten!"


 

 

 

 

Juf Stephanie groep 7:

"POprogrammeren komt met een goede lesgeefmethode. Leerlingen kunnen direct aan de slag. Scratch vind ik net als Technic LEGO maar dan in digitale variant: eenvoudig om in te stappen en mogelijkheden zijn enorm!  Binnen een uur hebben alle leerlingen een werkend spel met een aantal componenten uit de leerlijn Programmeren"

 Deelnemer Nationale Opleiding Mediacoach

"Wat een leerzame introductiecursus programmeren in Scratch! POprogrammeren laat goed zien wat de essentie is van programmeren en hoe dit in te zetten op de basisschool. Men weet goed hoe rekenen geïntegreerd kan worden in Scratch, het wordt zichtbaar hoe vak integratie plaatsvindt. Deelnemers gaan direct aan de slag met programmeren, daarmee wordt het concreet. Ik wist niet dat er zo veel in programmeren zit."


juf Charlotte, groep 8

"Leerlingen zijn enthousiast! Binnen 1 les kunnen leerlingen aan de slag. Na 4 lessen weten ze goed dat programmeren 'in stapjes denken' is en kunnen ze al programmaatjes schrijven. Momenteel is de school bezig verder invulling te geven aan programmeren"


Juf Karlien, groep 4


"Oriënteren op Programmeren: erg leerzaam! Je leert wat programmeren is en hoe je het kunt gebruiken. 

In de klas zijn we begonnen met Ko de Kraker. De kinderen vinden het geweldig! Je ziet dat het ene kind het snel oppakt en dat de ander meer tijd nodig heeft om bij hetzelfde niveau te komen. Genoeg mogelijkheden tot differentiatie en creativiteit!"


21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl