Lesmethode

In de zomer van 2016 komt, met inzet van Kennisnet en andere partijen, de leerlijn Programmeren tot stand. Hierin wordt een 10-tal programmeertermen beschreven en verantwoord. Dit vraagt om een passende lesmethode programmeren. Scratch is recentelijk naar versie 3.0 over gegaan. De nieuwe herziene versie Lesmethode programmeren met Scratch 3.0 sluit aan bij de leerlijn en is 100% up to date. 

Totstandkoming

 

"Waar beginnen we?" Is een veelgestelde vraag door scholen die 'iets met 21st century skills willen doen'. Wij merken dat scholen behoefte hebben aan overzichtelijke kennisopbouw. Veel gratis materiaal op internet en, veelal dure, gadgets voorzien hier niet altijd in is onze ervaring. 

 

Aan de ene kant geeft Visual Steps boeken uit voor de 'thuismarkt': zelfstandig, visueel, stap voor stap computerprogramma's leren gebruiken. Aan de andere kant heeft POprogrammeren verstand van: programmeren, kennisoverdracht én didactiek in het PO. Deze combinatie heeft geleid tot het boek Lesmethode programmeren met Scratch. 

 

Op een aantal basisscholen hebben pilots plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in dit boek, klik hier voor een verwijzing. Daar staat ook een link naar lesbrieven: bij ieder hoofdstuk is er voor de leerkracht een lesbrief aanwezig. Deze bevat een beschrijving van de les, waar op te letten en achtergrondinformatie over het betreffende onderwerp. Ook wordt er gerefereerd aan de leerlijn. Het betreft dus de ideale lesvoorbereiding. 

 

Wilt u een of meer exemplaren bestellen, stuur dan een e-mail met uw adres gegevens naar: info@POprogrammeren.nl

Een los exemplaar kost €18,60 (dat is incl bezorgkosten)


21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl