21st Century skills & programmeren

Programmeren wordt gezien als een van de 21st century skills. Welke vaardigheden leer je van programmeren?  Kennisnet benoemt:

  • logisch redeneren, problemen oplossen en computational thinking

  • gebruik algoritmes, denken in stapjes

  • ICT vaardigheden
  • vraagstukken ontleden in deelstukken

  • creativiteit

  • samenwerken

  • ...  

Het is belangrijk om als school je doel te bepalen: waarom wil je programmeren aanbieden, wat is je motivatie?

 

POprogrammeren heeft als doel voor ogen:

Zo veel mogelijk leerlingen gedegen kennis op laten doen met programmeren. 

 

Uitgangspunt: klassebreed aanbieden van programmeerlessen. Zo komen ook kinderen die het van huis uit nooit meegekregen zouden hebben er mee in aanraking. En ja, bij dit traject wordt de leerlijn programmeren gevolgd. 

 

Een school kan meebeslissen wat het traject wordt. POprogrammeren helpt bij de vervolgstap(pen). We zijn daarbij eerlijk en luisteren naar de wens van de school. Die staat voorop.

 

 

Goede ideeën ontstaan door creatief denken!
21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl