Informeren, oriënteren: prijs n.o.t.k.

Je krijgt uitgebreide uitleg over programmeren in de breedste zin. Meerdere scenario's worden geschetst. Een en ander wordt afgestemd op de wensen van de school. Na afloop kun je als school beter antwoord geven op de vraag "welke weg willen wij inslaan?"

Klassikale instructie op het digibord
Klassikale instructie op het digibord

Programmeren, klassikaal:  vanaf €270 *

POprogrammeren verzorgt lessen voor bovenbouw klassen. Inbegrepen is: het boek Lesmethode programmeren met Scratch voor de hele groep en lesbrieven ten behoeve van de leerkracht. Vereiste is dat de betreffende leerkracht zich leerbaar opstelt. Ons doel is immers om hem/haar vervolglessen zelfstandig te kunnen laten geven met behulp van het lesmateriaal.

 

Groep 8 Sint Jozefschool aan de slag
Groep 8 Sint Jozefschool aan de slag

Train de trainer:            vanaf €270 *

In overleg met de basisschool traint POprogrammeren in tenminste 1 dagdeel een aantal docenten binnen het schoolteam (of: stichting). Doel hierbij is om leerkrachten niet alleen de basis principes van het programmeren bij te brengen, maar ook de ins and outs, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Waarom doet de computer wat die doet? Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten die de intentie hebben om programmeren verder uit te dragen binnen de school. Je hoeft geen achtergrondkennis te hebben, wel interesse  voor digitale geletterdheid uiteraard.

 

Verschillende programmeerconcepten komen aan de orde
Verschillende programmeerconcepten komen aan de orde

*Prijs excl BTW. Vraag naar voorwaarden

21st Century skills

POprogrammeren richt zich op het aanbieden van programmeren in het basisonderwijs. Wil je als school aan de slag met programmeren, maar weet je niet hoe? POprogrammeren  kan helpen met verschillende aspecten. Zo kunnen we je als school helpen bij de oriëntatie- en opstart fase. Ook verzorgen we een basis cursus programmeren voor leerlingen. Daarnaast verzorgen we een leerkracht-gerichte programmeer cursus: train de trainer. 

Programmeren is een 'hot' onderwerp in het PO, terwijl het lastig is om de bomen door het bos te zien. Wij bieden hulp. 

POprogrammeren, Amsterdam

info@POprogrammeren.nl